Karta Petrinja
Petrinja, Sisačko-moslavačka županija, Hrvatska (45.4422535, 16.2768591)

 

 

Mjesta u gradu/općini Petrinja

U općinu Petrinja spadaju mjesta:
Begovići Bijelnik Blinja Brest Pokupski Cepeliš Čuntić Deanovići Dodoši Donja Bačuga Donja Budičina Donja Mlinoga Donja Pastuša Donje Mokrice Dragotinci Dumače Glinska Poljana Gora Gornja Bačuga Gornja Mlinoga Gornja Pastuša Gornje Mokrice Graberje Grabovac Banski Hrastovica Hrvatski Čuntić Jabukovac Jošavica Kraljevčani Križ Hrastovački Luščani Mačkovo Selo Mala Gorica Miočinovići Moščenica Moštanica Nebojan Nova Drenčina Novi Farkašić Novo Selište Pecki Prnjavor Čuntićki Sibić Slana Strašnik Stražbenica Taborište Tremušnjak Veliki Šušnjar Vratečko Župić

Posljednje pretrage u općini Petrinja

D37, Novo Selište Ajdovšćinska ulica, Petrinja Ulica Vladka Mačeka, Petrinja Vidikovac ulica, Petrinja Obilaznica Petrinja, Mošćenica Ulica Matije Antuna Reljkovića, Petrinja Ulica Bana Josipa Jelačića, Moščenica Ulica Josipa Kozarca, Petrinja Most Brest, Brest Pokupski Rokova ulica, Petrinja Ulica Mate Filjaka, Petrinja Ulica Radoslava Lopašića, Petrinja Ul. Rudolfa Hercega, Petrinja Sajmište ulica, Petrinja Ulica Gustava Bolteka, Petrinja Duga ul., Petrinja Ulica Matije Jandrića, Petrinja Vatrogasna ulica, Petrinja Ulica Đure Tiljka, Petrinja Ulica 6. kolovoza, Petrinja Vinogradska ulica, Petrinja Ulica Augusta Šenoe, Petrinja Ulica Otona Kučere, Petrinja Ulica Zvonimira Kuhara, Petrinja Ulica Petra Zrinskog, Petrinja Pigik ul., Petrinja Ulica Marina Držića odvojak I, Petrinja Ul. Franca Prešerna, Petrinja Ulica Matije Mrazovića, Petrinja Ulica Matije Antolca, Petrinja Ulica Andrije Pirnata, Petrinja Ulica Matije Gupca, Petrinja Ulica Andrije Petračića, Petrinja Slatina, Petrinja Ul. Artura Turkulina, Petrinja D30, Mala Gorica Ul. Ive Andrića odv. I, Petrinja Ulica Nikole Tesle, Petrinja Drenačka ulica, Petrinja Vinogradi ul. odv., Petrinja Ulica Ivana Gundulića, Petrinja Ul. Franje Ogulinca Selje odv. III, Petrinja Ulica Mije Biljana, Petrinja Ul. Dragutina Benka, Petrinja Ulica Pavla Štosa, Petrinja Sisačka ulica odvojak III, Petrinja Vrtni put, Petrinja Voćarska ulica, Petrinja Ulica Krste Hegedušića, Petrinja Ul. Franje Kuhača, Petrinja