Karta Karlovca
Karlovac, Karlovačka županija, Hrvatska (45.4928973, 15.5552683)

 

 

Mjesta u gradu/općini Karlovac

U općinu Karlovac spadaju mjesta:
Banija Banska Selnica Banski Moravci Blatnica Pokupska Brežani Brezova Glava Brođani Cerovac Vukmanićki Donja Trebinja Donje Mekušje Donji Sjeničak Gornja Trebinja Gornje Stative Gornji Sjeničak Goršćaki Husje Ivančići Pokupski Ivanković Selo Ivošević Selo Kablar Karasi Knez Gorica Kobilić Pokupski Konjkovsko Koritinja Ladvenjak Lipje Luka Pokupska Mahićno Manjerovići Okić Popović Brdo Priselci Rečica Ribari Šebreki Šišljavić Skakavac Slunjska Selnica Slunjski Moravci Švarča Tušilović Tuškani Udbinja Utinja Vodostaj Vukmanić Vukoder Zadobarje Zamršje

Posljednje pretrage u općini Karlovac

Skopska ulica, Karlovac Ulica VII, Karlovac Gornja Švarča, Karlovac Ulica Antuna Nemčića, Karlovac Ulica Josipa Račića, Karlovac Ulica Grgura Ninskog, Karlovac Ulica Jana Masaryka, Karlovac Ulica Maksimilijana Vrhovca, Karlovac Prilaz Većeslava Holjevca, Karlovac Trg Alojzija Stepinca, Karlovac Kamensko, Karlovac Ulica Matka Laginje, Karlovac Bolnička ul., Karlovac Ulica XI, Karlovac Ulica Izidora Kršnjavoga, Karlovac Tunel Sveti Marko, Gornje Stative Ul. Mije Krešića, Karlovac Trg Josipa Jurja Strossmayera, Karlovac Ulica Jurja Haulika, Karlovac Trg bana Petra Zrinskog, Karlovac Primorska ulica, Karlovac Turanj, Karlovac Ulica Jurja Križanića, Karlovac Donje Mrzlo Polje Mrežničko 178 Kalinovac, Karlovac Senjska ulica, Karlovac Ulica Nikole Šebetića, Karlovac Gornja Gaza, Karlovac Jakšići ulica, Karlovac Žumberačka ulica, Karlovac Ul. II, Karlovac Ulica Ante Starčevića, Karlovac Ulica Andrije Hebranga, Karlovac Ulica Martina Gambona, Karlovac Borlin ulica, Karlovac Ulica Ivana Meštrovića, Karlovac Ulica Ivana Graha, Karlovac Plitvička ulica, Karlovac Trg Josipa Broza Tita, Karlovac Gažanski trg, Karlovac Ulica Tadije Smičiklasa, Karlovac Ulica Vatroslava Župančića, Karlovac Ulica Petra Preradovića, Karlovac Petrinjska ulica, Karlovac Logorište ulica, Karlovac Ulica Frana Krste Frankopana, Karlovac Marmontova aleja, Karlovac Ulica Ivana Banjavčića, Karlovac Skakavac, Skakavac Perinčići, Karlovac