Karta Karlovca
Karlovac, Karlovačka županija, Hrvatska (45.4928973, 15.5552683)

 

 

Mjesta u gradu/općini Karlovac

U općinu Karlovac spadaju mjesta:
Banija Banska Selnica Banski Moravci Blatnica Pokupska Brežani Brezova Glava Brođani Cerovac Vukmanićki Donja Trebinja Donje Mekušje Donji Sjeničak Gornja Trebinja Gornje Stative Gornji Sjeničak Goršćaki Husje Ivančići Pokupski Ivanković Selo Ivošević Selo Kablar Karasi Knez Gorica Kobilić Pokupski Konjkovsko Koritinja Ladvenjak Lipje Luka Pokupska Mahićno Manjerovići Okić Popović Brdo Priselci Rečica Ribari Šebreki Šišljavić Skakavac Slunjska Selnica Slunjski Moravci Švarča Tušilović Tuškani Udbinja Utinja Vodostaj Vukmanić Vukoder Zadobarje Zamršje

Posljednje pretrage u općini Karlovac

Ulica Vladimira Bogovića, Karlovac Ulica Pavleka Miškine, Karlovac Ulica Stjepana Seljana, Karlovac Ulica Ante Starčevića, Karlovac Ulica Maksimilijana Vrhovca, Karlovac Bokeljska ulica, Karlovac Ul. Petra Filipca, Karlovac Ulica Martina Gambona, Karlovac Ulica Antuna Gustava Matoša, Karlovac Ul. VIII, Karlovac Ulica Ljudevita Šestića, Karlovac Mahićno, Mahićno E65, Karlovac Svibanjska ulica, Karlovac Ul. Dragojle Jarnević, Karlovac Ulica Eugena Kvaternika, Karlovac Most Drežnik, Karlovac Ulica Abela Lukšića, Karlovac Drežnik, Karlovac Domjanićeva, Karlovac Ulica Jana Masaryka, Karlovac Banija ulica, Karlovac Vranska ul., Karlovac Lošinjska ul., Karlovac Kalinovac, Karlovac Bohinjska ul., Karlovac Hvarska ulica, Karlovac Ulica Eugena Kumičića, Karlovac Trg bana Petra Zrinskog, Karlovac Tunel Sveti Marko, Gornje Stative Rakovac ulica, Karlovac Trg bana Josipa Jelačića, Karlovac Brodarci ulica, Karlovac Ulica Josipa Schlossera, Karlovac Ulica Josipa Kraša, Karlovac Zagrad, Karlovac Dubovac, Karlovac Kamensko, Karlovac Ulica Miroslava Krleže, Karlovac Trg Milana Šufflaya, Karlovac Ulica Nikole Tesle, Karlovac Goljaki Turanjski, Karlovac D6, Cerovac Vukmanićki Mrežnička ulica, Karlovac Jamadolska ulica, Karlovac Gažanski trg, Karlovac Ul. Svetog Florijana, Karlovac Gornja Gaza, Karlovac Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića, Karlovac Mala Jelsa, Karlovac