Karta Karlovca
Karlovac, Karlovačka županija, Hrvatska (45.4928973, 15.5552683)

 

 

Mjesta u gradu/općini Karlovac

U općinu Karlovac spadaju mjesta:
Banija Banska Selnica Banski Moravci Blatnica Pokupska Brežani Brezova Glava Brođani Cerovac Vukmanićki Donja Trebinja Donje Mekušje Donji Sjeničak Gornja Trebinja Gornje Stative Gornji Sjeničak Goršćaki Husje Ivančići Pokupski Ivanković Selo Ivošević Selo Kablar Karasi Knez Gorica Kobilić Pokupski Konjkovsko Koritinja Ladvenjak Lipje Luka Pokupska Mahićno Manjerovići Okić Popović Brdo Priselci Rečica Ribari Šebreki Šišljavić Skakavac Slunjska Selnica Slunjski Moravci Švarča Tušilović Tuškani Udbinja Utinja Vodostaj Vukmanić Vukoder Zadobarje Zamršje

Posljednje pretrage u općini Karlovac

Mala Jelsa, Karlovac Ulica Nikole Šebetića, Karlovac Bašćinska cesta, Karlovac Luke ulica, Karlovac Trg bana Josipa Jelačića, Karlovac Ulica Ruđera Boškovića, Karlovac Ul. II, Karlovac Ulica Milana Nemičića, Karlovac Zagrad, Karlovac Trg bana Petra Zrinskog, Karlovac Ulica Ivana Gundulića, Karlovac Ulica Vjekoslava Karasa, Karlovac Hrnetić ulica, Karlovac Zagrebačka ulica, Karlovac Obala Ivana Trnskog, Karlovac Kaštel ulica, Karlovac Zagrad ulica, Karlovac Riječka ulica, Karlovac Novaki, Karlovac Ulica Ljudevita Šestića, Karlovac Ul. IV, Karlovac Naselje Gaza, Karlovac Ulica Mrežnički Zatok, Karlovac Ulica Pavleka Miškine, Karlovac Senjska ulica, Karlovac Turanj, Karlovac Ulica Miroslava Krleže, Karlovac Ulica Frana Krste Frankopana, Karlovac Rečička ulica, Karlovac Sisačka ulica, Karlovac Gornja Švarča, Karlovac Trg Josipa Jurja Strossmayera, Karlovac Jakšići ulica, Karlovac Ulica Vatroslava Lisinskog, Karlovac Ulica kralja Tomislava, Karlovac Ulica Jurja Haulika, Karlovac Ulica I, Karlovac Ulica Izidora Kršnjavoga, Karlovac Trg Milana Šufflaya, Karlovac Ulica Nikole Tesle, Karlovac Ul. Petra Filipca, Karlovac D6, Cerovac Vukmanićki Gradac ulica, Karlovac Trg Hrvatskih branitelja, Karlovac Ulica Kovačić brdo, Karlovac Luščić ulica, Karlovac Ulica Imbre Tkalca, Karlovac Tunel Sveti Marko, Gornje Stative Marmontova aleja, Karlovac Ulica kneza Branimira, Karlovac