Karta Karlovca
Karlovac, Karlovačka županija, Hrvatska (45.4928973, 15.5552683)

 

 

Mjesta u gradu/općini Karlovac

U općinu Karlovac spadaju mjesta:
Banija Banska Selnica Banski Moravci Blatnica Pokupska Brežani Brezova Glava Brođani Cerovac Vukmanićki Donja Trebinja Donje Mekušje Donji Sjeničak Gornja Trebinja Gornje Stative Gornji Sjeničak Goršćaki Husje Ivančići Pokupski Ivanković Selo Ivošević Selo Kablar Karasi Knez Gorica Kobilić Pokupski Konjkovsko Koritinja Ladvenjak Lipje Luka Pokupska Mahićno Manjerovići Okić Popović Brdo Priselci Rečica Ribari Šebreki Šišljavić Skakavac Slunjska Selnica Slunjski Moravci Švarča Tušilović Tuškani Udbinja Utinja Vodostaj Vukmanić Vukoder Zadobarje Zamršje

Posljednje pretrage u općini Karlovac

Ul. IV, Karlovac Bašćinska cesta, Karlovac Vranska ul., Karlovac Plitvička ulica, Karlovac Ulica Petra Kružića, Karlovac Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića, Karlovac Trg Josipa Broza Tita, Karlovac Kupska ul., Karlovac Ulica Tadije Smičiklasa, Karlovac Mala Švarča, Karlovac Ulica kneza Branimira, Karlovac Omladinska ulica, Karlovac Samostanska ul., Karlovac Ulica Stjepana Radića, Karlovac Ul. Dragojle Jarnević, Karlovac Ul. IX, Karlovac Struga ulica, Karlovac Ulica kralja Petra Krešimira IV, Karlovac Ulica Jurja Haulika, Karlovac Tičarnica ulica, Karlovac Ulica Grge Tuškana, Karlovac Ulica Andrije Hebranga, Karlovac Kapelička ulica, Vodostaj Ulica Martina Gambona, Karlovac Splitska ulica, Karlovac Ulica Maksimilijana Vrhovca, Karlovac Novaki ulica, Karlovac Brdo, Karlovac Ulica Vladimira Nazora, Karlovac Ulica Ljudevita Šestića, Karlovac Mahićno, Mahićno Ulica Stjepana Seljana, Karlovac Ulica Marina Držića, Karlovac Ulica Milana Nemičića, Karlovac Jelaši ulica, Karlovac Jakšići ulica, Karlovac Perinčići, Karlovac Senjska ulica, Karlovac Ulica Izidora Kršnjavoga, Karlovac Ulica Eugena Kumičića, Karlovac Ul. VIII, Karlovac Ulica Vatroslava Lisinskog, Karlovac Kalinovac, Karlovac Brodarci ulica, Karlovac Ulica Frana Supila, Karlovac Prilaz Većeslava Holjevca, Karlovac Logorište ulica, Karlovac Ulica Antuna Nemčića, Karlovac Ulica Bartola Kašića, Karlovac Ulica Danijela Grčića, Karlovac