Karta Karlovca
Karlovac, Karlovačka županija, Hrvatska (45.4928973, 15.5552683)

 

 

Mjesta u gradu/općini Karlovac

U općinu Karlovac spadaju mjesta:
Banija Banska Selnica Banski Moravci Blatnica Pokupska Brežani Brezova Glava Brođani Cerovac Vukmanićki Donja Trebinja Donje Mekušje Donji Sjeničak Gornja Trebinja Gornje Stative Gornji Sjeničak Goršćaki Husje Ivančići Pokupski Ivanković Selo Ivošević Selo Kablar Karasi Knez Gorica Kobilić Pokupski Konjkovsko Koritinja Ladvenjak Lipje Luka Pokupska Mahićno Manjerovići Okić Popović Brdo Priselci Rečica Ribari Šebreki Šišljavić Skakavac Slunjska Selnica Slunjski Moravci Švarča Tušilović Tuškani Udbinja Utinja Vodostaj Vukmanić Vukoder Zadobarje Zamršje

Posljednje pretrage u općini Karlovac

Ul. VIII, Karlovac Donja Švarča, Karlovac Ulica Janka Matka, Karlovac Mala Jelsa, Karlovac Ulica Ivice Gojaka, Karlovac Dubrovačka ulica, Karlovac Marmontova aleja, Karlovac Ulica VII, Karlovac Ulica Marina Držića, Karlovac Ulica Nikole Šebetića, Karlovac Gornja Švarča, Karlovac Ulica Grge Tuškana, Karlovac Ulica Jurja Haulika, Karlovac Mala Švarča, Karlovac Struga ulica, Karlovac Ulica Vatroslava Lisinskog, Karlovac Ulica Doktor Vladka Mačeka, Karlovac Perinčići, Karlovac Ulica Pavla Rittera Vitezovića, Karlovac Ul. IV, Karlovac Ulica Bruna Bušića, Karlovac Ul. Donje Pokuplje Šetalište dr. Franje Tuđmana, Karlovac Trg Alojzija Stepinca, Karlovac Turanj ulica, Karlovac Tičarnica ulica, Karlovac Trg Milana Šufflaya, Karlovac Ulica Nikole Tesle, Karlovac Ulica Mirka Bogovića, Karlovac Senjska ulica, Karlovac Mostarska ulica, Karlovac Tucibati ulica, Karlovac Ulica Ivana Graha, Karlovac Tunel Sv.Marko, Gornje Stative Trogirska ulica, Karlovac Ulica Ivana Mažuranića, Karlovac Jakšići ulica, Karlovac Bokeljska ulica, Karlovac Sisačka ulica, Karlovac Zagrad, Karlovac Ulica Pavleka Miškine, Karlovac Ulica Ivana Banjavčića, Karlovac Naselje Gaza, Karlovac Mokrice, Karlovac Sušačka ulica, Karlovac Trg Hrvatskih branitelja, Karlovac Kamensko, Karlovac Seljani ulica, Karlovac Ulica Maksimilijana Vrhovca, Karlovac Turanj, Karlovac