Karta Karlovca
Karlovac, Karlovačka županija, Hrvatska (45.4928973, 15.5552683)

 

 

Mjesta u gradu/općini Karlovac

U općinu Karlovac spadaju mjesta:
Banija Banska Selnica Banski Moravci Blatnica Pokupska Brežani Brezova Glava Brođani Cerovac Vukmanićki Donja Trebinja Donje Mekušje Donji Sjeničak Gornja Trebinja Gornje Stative Gornji Sjeničak Goršćaki Husje Ivančići Pokupski Ivanković Selo Ivošević Selo Kablar Karasi Knez Gorica Kobilić Pokupski Konjkovsko Koritinja Ladvenjak Lipje Luka Pokupska Mahićno Manjerovići Okić Popović Brdo Priselci Rečica Ribari Šebreki Šišljavić Skakavac Slunjska Selnica Slunjski Moravci Švarča Tušilović Tuškani Udbinja Utinja Vodostaj Vukmanić Vukoder Zadobarje Zamršje

Posljednje pretrage u općini Karlovac

Mokrice, Karlovac Ulica Braće Gojak, Karlovac Trg Alojzija Stepinca, Karlovac Ulica kralja Tomislava, Karlovac Dubrovačka ulica, Karlovac Ulica Bartola Kašića, Karlovac Trg bana Josipa Jelačića, Karlovac Ulica Jurja Križanića, Karlovac Vranska ul., Karlovac Obala Vladimira Mažuranića, Karlovac Gažanski trg, Karlovac Trg kralja Petra Svačića, Karlovac Bohinjska ul., Karlovac Jamadolska ulica, Karlovac Zagrad, Karlovac Ulica Miroslava Krleže, Karlovac Marmontova aleja, Karlovac Ulica Vjekoslava Karasa, Karlovac Mala Švarča, Karlovac Ulica Ante Starčevića, Karlovac Ulica Vladka Mačeka, Karlovac Brodarci ulica, Karlovac D6, Cerovac Vukmanićki Bolnička ul., Karlovac Skakavac, Skakavac Novaki, Karlovac Kamensko, Karlovac Ulica Nikole Šebetića, Karlovac Ulica Kovačić brdo, Karlovac Donja Švarča, Karlovac Ulica Ivana Gundulića, Karlovac Ulica Vladimira Nazora, Karlovac Kupska ul., Karlovac Ul. Slave Raškaj, Karlovac Ulica kralja Zvonimira, Karlovac Bokeljska ulica, Karlovac Hvarska ulica, Karlovac Trg Josipa Jurja Strossmayera, Karlovac Ulica Celestina Medovića, Karlovac Domobranska ulica, Karlovac Tičarnica ulica, Karlovac Ulica Donje Pokuplje, Karlovac Seljani ulica, Karlovac Kapelička ulica, Vodostaj Ulica Vjekoslava Klaića, Karlovac Ulica Milutina Cihlara Nehajeva, Karlovac Mostarska ulica, Karlovac Bakarska ulica, Karlovac Ulica Stjepana Radića, Karlovac Ulica Nikole Tesle, Karlovac