Karta Karlovca
Karlovac, Karlovačka županija, Hrvatska (45.4928973, 15.5552683)

 

 

Mjesta u gradu/općini Karlovac

U općinu Karlovac spadaju mjesta:
Banija Banska Selnica Banski Moravci Blatnica Pokupska Brežani Brezova Glava Brođani Cerovac Vukmanićki Donja Trebinja Donje Mekušje Donji Sjeničak Gornja Trebinja Gornje Stative Gornji Sjeničak Goršćaki Husje Ivančići Pokupski Ivanković Selo Ivošević Selo Kablar Karasi Knez Gorica Kobilić Pokupski Konjkovsko Koritinja Ladvenjak Lipje Luka Pokupska Mahićno Manjerovići Okić Popović Brdo Priselci Rečica Ribari Šebreki Šišljavić Skakavac Slunjska Selnica Slunjski Moravci Švarča Tušilović Tuškani Udbinja Utinja Vodostaj Vukmanić Vukoder Zadobarje Zamršje

Posljednje pretrage u općini Karlovac

Trg Josipa Jurja Strossmayera, Karlovac Ulica kralja Zvonimira, Karlovac Ulica Ivana Mažuranića, Karlovac Kamensko, Karlovac Borlin gaj, Karlovac Ulica Nikole Šebetića, Karlovac Ulica Bogoslava Šuleka, Karlovac Ulica Ljudevita Šestića, Karlovac Hrnetić ulica, Karlovac Ulica Petra Preradovića, Karlovac Strmački dol, Karlovac Kalinovac, Karlovac Kaštel ulica, Karlovac Ulica Marina Držića, Karlovac Gornja Gaza, Karlovac Donja Švarča, Karlovac Ulica kneza Branimira, Karlovac Sarajevska ulica, Karlovac Primorska ulica, Karlovac Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića, Karlovac Zagrebačka ulica, Karlovac Trg Matije Gupca, Karlovac Gornja Švarča, Karlovac Ulica Petra Kružića, Karlovac Ulica Milana Nemičića, Karlovac Jelaši ulica, Karlovac Domobranska ulica, Karlovac Ulica Donje Pokuplje, Karlovac Ulica Ivice Gojaka, Karlovac Ulica kralja Tomislava, Karlovac Ulica Izidora Kršnjavoga, Karlovac Jamadolska ulica, Karlovac Ulica Jurja Haulika, Karlovac Ulica Matka Laginje, Karlovac Struga ulica, Karlovac Put Davorina Trstenjaka, Karlovac Ulica Antuna Gustava Matoša, Karlovac Ulica Jurja Križanića, Karlovac Ulica Tina Ujevića, Karlovac D6, Karlovac Ulica Gornje Mekušje, Karlovac Ulica Miroslava Krleže, Karlovac Plitvička ulica, Karlovac Trg Milana Šufflaya, Karlovac Omladinska ulica, Karlovac Gradac ulica, Karlovac Drežnik, Karlovac Ulica Andrije Hebranga, Karlovac Ul. Dragojle Jarnević, Karlovac Ulica Imbre Tkalca, Karlovac