Karta autocesta Hrvatske

Ovdje možete pronaći sve autoceste u Republici Hrvatskoj. Na interaktivnoj karti možete iscrtavati i pregledavati pojedine autoceste, naći informacije o njihovim čvorovima i podatke o cijenama za sve kategorije vozila.
Na stranici auto karta Hrvatske možete planirati svoje putovanje unoseći početnu i odredišnu točku.

Autocesta A1 (Zagreb - Split - Dubrovnik)

Autocesta A1 još je poznata I pod nazivom Autocesta kralja Tomislava ili Dalmatina. Proteže se na 483 kilometara duljine. A1 je najdulja hrvatska autocesta i povezuje glavni grad Zagreb s Pločama. Planira se izgradnja ceste do Dubrovnika. Čvorovi autoceste su:
Lučko, Jastrebarsko, Karlovac, Novigrad, Bosiljevo 1, Bosiljevo 2, Ogulin, Brinje, Žuta Lokva, Otočac, Perušić, Gospić, Gornja Ploča, Sveti Rok, Maslenica, Posedarje, Zadar 1, Zadar 2, Benkovac, Pirovac, Skradin, Šibenik, Vrpolje, Prgomet, Vučevica, Dugopolje, Bisko, Blato na Cetini, Šestanovac, Ravča, Ploče.

Autocesta A2 (Zagreb - Macelj)

Autocesta A2 je poznata kao i Zagorska autocesta. Povezuje Zagreb sa Maceljom, koji je na granici sa Slovenijom. Dugačka je 60 kilometara. Ima 8 izlaza odnosno čvorova:
Jankomir, Zaprešić, Zabok, Sveti Križ Začretje, Krapina, Đurmanec, Trakošćan.

Autocesta A3 (Bregana - Zagreb - Lipovac)

Autocesta A3, poznata i pod nazivom Posavska autocesta, je druga autocesta po duljini u Republici Hrvatskoj. Proteže se od Bregane, preko Zagreba i Slavonskog Broda, do Lipovca na granici sa Srbijom. Dužina autoceste je 307 kilometara. Čvorovi autoceste su:
G.P Bregana, Bobovica, Sveta Nedelja, Jankomir, Lučko, Buzin, Jakuševac, Kosnica, Ivanja Reka, Rugvica, Ivanić Grad, Križ, Popovača, Kutina, Novska, Okučani, Nova Gradiška, Lužani, Slavonski Brod - zapad, Slavonski Brod - istok, Sredanci, Velika Kopanica, Babina Greda, Županja, Spačva, Lipovac, G.P. Bajakovo.

Autocesta A4 (Zagreb - Goričan)

Autocesta A4 poznata je kao Varaždinska autocesta. Povezuje Zagreb (Ivanju Reku) sa Goričanom na Mađarskoj granici. Dužina autoceste je 97 kilometara. Čvorovi autoceste su:
Ivanja Reka, Kraljevečki Novaki, Sveta Helena, Komin, Breznički Hum, Novi Marof, Varaždinske Toplice, Varaždin, Ludbreg, Čakovec, Goričan.

Autocesta A5 (Beli Manastir - Osijek - BiH)

Autocesta A5 poznata je još I pod nazivom Slavonska autocesta ili Slavonika, jer povezuje Osijek sa Sredancima na A3 autocesti. U planu je izgradnja od Osijeka do Branjinog Vrha na granici sa Mađarskom. Dužina autoceste je 56 kilometara, te nakon planirane izgradnje do granice sa Mađarskom, ukupna dužina iznositi će oko 89 kilometara. Čvorovi autoceste su:
Osijek, Čepin, Đakovo, Sredanci, Svilaj.

Autocesta A6 (Rijeka - Zagreb)

Autocesta A6, poznata kao i Primorsko-goranska autocesta, povezuje Bosiljevo na A1 cesti sa Rijekom (Orehovica). D užina ceste je 81 kilometar. Čvorovi autoceste su:
Bosiljevo 2, Vrbovsko, Ravna Gora, Delnice, Vrata, Oštrovica, Kikovica, Čavle, Orehovica.

Autocesta A7 (Rupa - Križišće)

Autocesta A7 je poznatija pod nazivom Kvarnerska autocesta i proteže se od Rupe na granici sa Slovenijom do riječke zaobilaznice. Planirana je izgradnja do Žute Lokve. Dužina autoceste je 34 kilometra, te će puna dužina nakon izgradnje biti 42 kilometra. Čvorovi autoceste su:
Rupa, Jurdani, Jušići, Diračje, Rujevica, Škurinje, Draga, Sv. Kuzam.

Autocesta A8 (Kanfanar - Rijeka)

Autocesta A8 je dio Istarskog ipsilona. Proteže se od Kanfanara do Rijeke, tj. Matulja, gdje se spaja sa autocestom A7. Dovršena je do Rogovića i do Rijeke je poluautocesta, te je u planu nadogradnja na autocestu. Dužina ceste je 64 kilometra. Najznačajniji objekt na cesti je tunel Učka. Čvorovi autoceste su:
Kanfanar, Žminj, Rogovići (Pazin zapad), Ivoli (Pazin istok), Cerovlje, Lupoglav, Vranja, Veprinac, Matulji.

Autocesta A9 (Kaštel - Pula)

Autocesta A9 je, zajedno sa A8, dio Istarskog ipsilona. Proteže se od Kaštela na granici sa Slovenijom, preko Kanfanara koji je spojnica sa A8, do Pule. Dužina ceste je 77 kilometra. Čvorovi autoceste su:
Umag, Buje, Nova Vas, Višnjan, Baderna, Medaki, Kanfanar, Vodnjan - sjever, Vodnjan - jug, Pula.

Autocesta A10 (Ploče - granica BiH)

Autocesta A10, poznatija kao Neretvanska autocesta, povezuje Nova Sela na granici sa Bosnom i Hercegovinom sa čvorom Ploče na A1. Najkraća je autocesta u Hrvatskoj, dužine samo 4,6 kilometara. Čvorovi autoceste su:
Ploče., Kula Norinska.

Autocesta A11 (Zagreb - Sisak)

Autocesta A11, poznatija kao Sisačka autocesta, biti će poveznica između Zagreba I Siska kada se izgradi u cIjelosti. Trenutačno je dovršena do Lekenika. Dužina ceste do Lekenika je 32 kilometra, te će do Siska biti dužine 48 kilometara. Čvorovi autoceste su:
Jakuševec, Odra-Mlaka, Velika Gorica sjever, Velika Gorica jug, Buševec, Lekenik.