Karta Goli Breg, , karta
Goli Breg, Grad Zagreb, Hrvatska (45.7311321, 15.9003827)