Visoka poslovna škola PAR, Trg Riječke rezolucije 4, Rijeka