Karta Otok Mljet, karta otoka Otok Mljet
Hrvatska (42.7440456, 17.5386809)