Odjel za komunikologiju, Sveučilište u Dubrovniku, Dubrovnik