Knjižnica Sloboština, Ulica Vladimira Varićaka 6, Zagreb