Sportski aerodrom Slavonski Brod, Ul. Svetog Nikole Tavelića 2A, Slavonski Brod