Skradinski Buk, Nacionalni park Krka, Visovačko jezero, Lozovac