Nacionalni Park Sjeverni Velebit, no name 96, Krasno Polje