Lošinjskih, Ul. Lošinj. brodograditelja 47, Mali Lošinj