Kaštel Lukšić HR, Šetalište Miljenka i Dobrile 34, Kaštela