Karta Karlovca
Karlovac, Karlovačka županija, Hrvatska (45.4928973, 15.5552683)

 

 

Mjesta u gradu/općini Karlovac

U općinu Karlovac spadaju mjesta:
Banija Banska Selnica Banski Moravci Blatnica Pokupska Brežani Brezova Glava Brođani Cerovac Vukmanićki Donja Trebinja Donje Mekušje Donji Sjeničak Gornja Trebinja Gornje Stative Gornji Sjeničak Goršćaki Husje Ivančići Pokupski Ivanković Selo Ivošević Selo Kablar Karasi Knez Gorica Kobilić Pokupski Konjkovsko Koritinja Ladvenjak Lipje Luka Pokupska Mahićno Manjerovići Okić Popović Brdo Priselci Rečica Ribari Šebreki Šišljavić Skakavac Slunjska Selnica Slunjski Moravci Švarča Tušilović Tuškani Udbinja Utinja Vodostaj Vukmanić Vukoder Zadobarje Zamršje

Posljednje pretrage u općini Karlovac

Zagrebačka ulica, Karlovac Trg Hrvatskih branitelja, Karlovac Mokrice, Karlovac Ulica Antuna Gustava Matoša, Karlovac Mrežnička ulica, Karlovac Ulica Janka Matka, Karlovac Šetalište doktor Franje Tuđmana, Karlovac Ulica Marka Mušnjaka, Karlovac Trg Matije Gupca, Karlovac Tunel Sv.Marko, Gornje Stative Ulica Mrežnički Zatok, Karlovac Ulica Novi Novaki, Karlovac Mikšići ulica, Karlovac D36, Zamršje Žumberačka ulica, Karlovac Ulica Izidora Kršnjavoga, Karlovac Kostanjevački put, Karlovac Domobranska ulica, Karlovac Ulica Braće Gojak, Karlovac Donje Mrzlo Polje Mrežničko 178 Naselje Gaza, Karlovac Ulica Antuna Mihanovića, Karlovac Trogirska ulica, Karlovac Ulica Ivana Gundulića, Karlovac Marmontova aleja, Karlovac Ulica kneza Branimira, Karlovac Ulica Marina Držića, Karlovac Gradišćanska ulica, Karlovac Kalnička ul., Karlovac Ulica Ivana Meštrovića, Karlovac Jelaši ulica, Karlovac Mala Švarča, Karlovac Ul. II, Karlovac Ulica I, Karlovac Ulica Nikole Šebetića, Karlovac Ulica XI, Karlovac Gornja Švarča, Karlovac Ulica V, Karlovac Ulica Petra Preradovića, Karlovac Ulica Tina Ujevića, Karlovac Ulica Janka Draškovića, Karlovac Ul. Petra Filipca, Karlovac Ulica Milana Nemičića, Karlovac Ulica Vladimira Nazora, Karlovac Ulica Gornje Mekušje, Karlovac Ulica Stjepana Mihalića, Karlovac Ulica Vatroslava Župančića, Karlovac Ulica Donje Pokuplje, Mahićno Šetalište dr. Franje Tuđmana, Karlovac Triglavska ul., Karlovac