Karta Karlovca
Karlovac, Karlovačka županija, Hrvatska (45.4928973, 15.5552683)

 

 

Mjesta u gradu/općini Karlovac

U općinu Karlovac spadaju mjesta:
Banija Banska Selnica Banski Moravci Blatnica Pokupska Brežani Brezova Glava Brođani Cerovac Vukmanićki Donja Trebinja Donje Mekušje Donji Sjeničak Gornja Trebinja Gornje Stative Gornji Sjeničak Goršćaki Husje Ivančići Pokupski Ivanković Selo Ivošević Selo Kablar Karasi Knez Gorica Kobilić Pokupski Konjkovsko Koritinja Ladvenjak Lipje Luka Pokupska Mahićno Manjerovići Okić Popović Brdo Priselci Rečica Ribari Šebreki Šišljavić Skakavac Slunjska Selnica Slunjski Moravci Švarča Tušilović Tuškani Udbinja Utinja Vodostaj Vukmanić Vukoder Zadobarje Zamršje

Posljednje pretrage u općini Karlovac

Ulica Dragutina Laškarina, Karlovac Ulica Stjepana Radića, Karlovac Naselje Marka Marulića, Karlovac Trg Matije Gupca, Karlovac Ul. III, Karlovac Ulica Frana Krste Frankopana, Karlovac D36, Blatnica Pokupska Bakarska ulica, Karlovac Ulica Mirka Bogovića, Karlovac Ulica Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Karlovac Ulica Ljudevita Šestića, Karlovac E65, Karlovac Ulica Novi Novaki, Karlovac Ulica Matka Laginje, Karlovac Donja Švarča, Karlovac Ulica Marina Držića, Karlovac Ulica Miroslava Krleže, Karlovac Ulica Grge Tuškana, Karlovac Bohinjska ul., Karlovac Sarajevska ulica, Karlovac Ulica Izidora Kršnjavoga, Karlovac Obala Vladimira Mažuranića, Karlovac Ulica Gustava Krkleca, Karlovac Mala Švarča, Karlovac Splitska ulica, Karlovac Ulica Abela Lukšića, Karlovac Ulica Ivice Gojaka, Karlovac Ulica Donje Pokuplje, Karlovac Mahićno, Mahićno Kamensko, Karlovac Ulica Tina Ujevića, Karlovac Radnička ulica, Karlovac Ulica Pavla Rittera Vitezovića, Karlovac Ulica V, Karlovac Trg Milana Šufflaya, Karlovac Marmontova aleja, Karlovac Domobranska ulica, Karlovac Mala Jelsa, Karlovac Ulica kralja Zvonimira, Karlovac Turanj ulica, Karlovac Ulica Antuna Gustava Matoša, Karlovac Ulica Ivana Gundulića, Karlovac Ulica Andrije Štampara, Karlovac Zagrad, Karlovac Ulica kralja Tomislava, Karlovac Ulica Josipa Račića, Karlovac Logorište ulica, Karlovac Mokrice, Karlovac Svibanjska ulica, Karlovac Ul. Turanjski Poloj, Karlovac