Karta Karlovca
Karlovac, Karlovačka županija, Hrvatska (45.4928973, 15.5552683)

 

 

Mjesta u gradu/općini Karlovac

U općinu Karlovac spadaju mjesta:
Banija Banska Selnica Banski Moravci Blatnica Pokupska Brežani Brezova Glava Brođani Cerovac Vukmanićki Donja Trebinja Donje Mekušje Donji Sjeničak Gornja Trebinja Gornje Stative Gornji Sjeničak Goršćaki Husje Ivančići Pokupski Ivanković Selo Ivošević Selo Kablar Karasi Knez Gorica Kobilić Pokupski Konjkovsko Koritinja Ladvenjak Lipje Luka Pokupska Mahićno Manjerovići Okić Popović Brdo Priselci Rečica Ribari Šebreki Šišljavić Skakavac Slunjska Selnica Slunjski Moravci Švarča Tušilović Tuškani Udbinja Utinja Vodostaj Vukmanić Vukoder Zadobarje Zamršje

Posljednje pretrage u općini Karlovac

Riječka ulica, Karlovac Put Davorina Trstenjaka, Karlovac Bokeljska ulica, Karlovac Ulica Antuna Mihanovića, Karlovac Trg Milana Šufflaya, Karlovac Ulica Dr. Vladka Mačeka, Karlovac Ulica Ljudevita Šestića, Karlovac Ulica Jurja Križanića, Karlovac Ulica Vladka Mačeka, Karlovac Perinčići, Karlovac Ulica Matka Laginje, Karlovac Ulica kralja Zvonimira, Karlovac Hvarska ulica, Karlovac Ulica Josipa Schlossera, Karlovac Struga ulica, Karlovac Zagrad ulica, Karlovac Domjanićeva, Karlovac Radnička ulica, Karlovac Ulica Gornje Mekušje, Karlovac Ulica Matije Gupca, Karlovac Tunel Sveti Marko, Gornje Stative Lošinjska ul., Karlovac Ulica Đuke Bencetića, Karlovac Skakavac, Skakavac Rečička ulica, Karlovac Ulica Nikole Šebetića, Karlovac Ulica Ivana Gundulića, Karlovac Ul. II, Karlovac Selce ulica, Karlovac Mostanje ulica, Karlovac Donja Švarča, Karlovac Ulica kralja Tomislava, Karlovac Trogirska ulica, Karlovac Svibanjska ulica, Karlovac Ulica Izidora Kršnjavoga, Karlovac Ul. IV, Karlovac Ulica Frana Krste Frankopana, Karlovac Ulica Josipa Račića, Karlovac Ulica Ivana Banjavčića, Karlovac Ulica Ruđera Boškovića, Karlovac Ul. Jurja Matije Šporera, Karlovac Ulica Ivana Meštrovića, Karlovac Ulica Jana Masaryka, Karlovac Žumberačka ulica, Karlovac Dubrovačka ulica, Karlovac Pivovarska ulica, Karlovac Banija ulica, Karlovac Mikšići ulica, Karlovac D6, Cerovac Vukmanićki Ulica Braće Gojak, Karlovac