Karta Karlovca
Karlovac, Karlovačka županija, Hrvatska (45.4928973, 15.5552683)

 

 

Mjesta u gradu/općini Karlovac

U općinu Karlovac spadaju mjesta:
Banija Banska Selnica Banski Moravci Blatnica Pokupska Brežani Brezova Glava Brođani Cerovac Vukmanićki Donja Trebinja Donje Mekušje Donji Sjeničak Gornja Trebinja Gornje Stative Gornji Sjeničak Goršćaki Husje Ivančići Pokupski Ivanković Selo Ivošević Selo Kablar Karasi Knez Gorica Kobilić Pokupski Konjkovsko Koritinja Ladvenjak Lipje Luka Pokupska Mahićno Manjerovići Okić Popović Brdo Priselci Rečica Ribari Šebreki Šišljavić Skakavac Slunjska Selnica Slunjski Moravci Švarča Tušilović Tuškani Udbinja Utinja Vodostaj Vukmanić Vukoder Zadobarje Zamršje

Posljednje pretrage u općini Karlovac

Ul. VIII, Karlovac Logorište ulica, Karlovac Ulica Tina Ujevića, Karlovac Put Davorina Trstenjaka, Karlovac Trg kralja Petra Svačića, Karlovac Ulica Vatroslava Lisinskog, Karlovac Dubovac, Karlovac Skakavac, Skakavac Mala Jelsa, Karlovac Trg Matije Gupca, Karlovac Ulica Bartola Kašića, Karlovac Donje Mrzlo Polje Mrežničko 178 Ulica Vjekoslava Karasa, Karlovac Ulica Ivana Gundulića, Karlovac Mala Švarča, Karlovac Ulica Danijela Grčića, Karlovac Ulica Dr. Vladka Mačeka, Karlovac Turanj, Karlovac Luščić ulica, Karlovac Novaki, Karlovac Ulica Bogoslava Šuleka, Karlovac Ulica Nikole Šebetića, Karlovac Ulica Petra Kružića, Karlovac Ulica Vilima Reinera, Karlovac Ulica Milutina Cihlara Nehajeva, Karlovac Tunel Sv.Marko, Gornje Stative Ulica Milana Nemičića, Karlovac Trg Milana Šufflaya, Karlovac Zagrad, Karlovac Ulica V, Karlovac Gažanski trg, Karlovac Tucibati ulica, Karlovac Ulica Jurja Haulika, Karlovac Ulica Miroslava Krleže, Karlovac Ulica Stjepana Seljana, Karlovac Kaštel ulica, Karlovac Bunjevačka ul., Karlovac Svibanjska ulica, Karlovac Ulica kneza Branimira, Karlovac Ulica Izidora Kršnjavoga, Karlovac Trg Josipa Jurja Strossmayera, Karlovac Ul. IV, Karlovac Ulica Gustava Krkleca, Karlovac Ulica Grgura Ninskog, Karlovac Kupska ul., Karlovac Ulica Svetog Florijana, Vodostaj Ulica Maksimilijana Vrhovca, Karlovac Struga ulica, Karlovac Naselje Gaza, Karlovac Prilaz Većeslava Holjevca, Karlovac