Karta Karlovca
Karlovac, Karlovačka županija, Hrvatska (45.4928973, 15.5552683)

 

 

Mjesta u gradu/općini Karlovac

U općinu Karlovac spadaju mjesta:
Banija Banska Selnica Banski Moravci Blatnica Pokupska Brežani Brezova Glava Brođani Cerovac Vukmanićki Donja Trebinja Donje Mekušje Donji Sjeničak Gornja Trebinja Gornje Stative Gornji Sjeničak Goršćaki Husje Ivančići Pokupski Ivanković Selo Ivošević Selo Kablar Karasi Knez Gorica Kobilić Pokupski Konjkovsko Koritinja Ladvenjak Lipje Luka Pokupska Mahićno Manjerovići Okić Popović Brdo Priselci Rečica Ribari Šebreki Šišljavić Skakavac Slunjska Selnica Slunjski Moravci Švarča Tušilović Tuškani Udbinja Utinja Vodostaj Vukmanić Vukoder Zadobarje Zamršje

Posljednje pretrage u općini Karlovac

Dubovac ulica, Karlovac Ulica Vatroslava Lisinskog, Karlovac Obala Ivana Trnskog, Karlovac Primorska ulica, Karlovac Ulica Antuna Nemčića, Karlovac Ulica Antuna Mihanovića, Karlovac Mala Švarča, Karlovac Kamensko, Karlovac Ulica Matice hrvatske, Karlovac D6, Karlovac Ulica Izidora Kršnjavoga, Karlovac Ulica Martina Gambona, Karlovac Sarajevska ulica, Karlovac Ulica Antuna Gustava Matoša, Karlovac Domjanićeva, Karlovac Triglavska ul., Karlovac Borlin ulica, Karlovac Ulica Nikole Šebetića, Karlovac Zagrad, Karlovac Ulica Marina Držića, Karlovac Trg bana Petra Zrinskog, Karlovac Dubrovačka ulica, Karlovac Ulica Jurja Haulika, Karlovac Ulica Jana Masaryka, Karlovac Trogirska ulica, Karlovac Žorovica ulica, Karlovac Ulica Marka Mušnjaka, Karlovac Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića, Karlovac Kalinovac, Karlovac Trg Milana Šufflaya, Karlovac Ulica Nikole Tesle, Karlovac Luke ulica, Karlovac Ulica Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Karlovac Ruta, Luka Pokupska Sušačka ulica, Karlovac Jelaši ulica, Karlovac Ulica Vladimira Bogovića, Karlovac Ulica Petra Preradovića, Karlovac Jakšići ulica, Karlovac Trg Matije Gupca, Karlovac Ulica Frana Krste Frankopana, Karlovac Ulica kralja Tomislava, Karlovac Ulica Ivana Gundulića, Karlovac Gradac ulica, Karlovac Brodarci ulica, Karlovac Ulica Kovačić brdo, Karlovac Naselje Gaza, Karlovac Ulica Bogoslava Šuleka, Karlovac Dubovac, Karlovac Ulica Milana Nemičića, Karlovac