Karta Karlovca
Karlovac, Karlovačka županija, Hrvatska (45.4928973, 15.5552683)

 

 

Mjesta u gradu/općini Karlovac

U općinu Karlovac spadaju mjesta:
Banija Banska Selnica Banski Moravci Blatnica Pokupska Brežani Brezova Glava Brođani Cerovac Vukmanićki Donja Trebinja Donje Mekušje Donji Sjeničak Gornja Trebinja Gornje Stative Gornji Sjeničak Goršćaki Husje Ivančići Pokupski Ivanković Selo Kablar Karasi Knez Gorica Kobilić Pokupski Konjkovsko Koritinja Ladvenjak Lipje Luka Pokupska Mahićno Manjerovići Okić Popović Brdo Priselci Rečica Ribari Šebreki Šišljavić Skakavac Slunjska Selnica Slunjski Moravci Švarča Tušilović Tuškani Udbinja Utinja Vodostaj Vukmanić Vukoder Zadobarje Zamršje

Posljednje pretrage u općini Karlovac

Ulica Ivana Gundulića, Karlovac Ulica Ivana Mažuranića, Karlovac Ulica Ivana Graha, Karlovac Radnička ulica, Karlovac Ulica Ivana Banjavčića, Karlovac Ulica Stjepana Radića, Karlovac Ulica kralja Zvonimira, Karlovac Ulica Bogoslava Šuleka, Karlovac Ulica Ljudevita Šestića, Karlovac Kostanjevački put, Karlovac Ulica Matka Laginje, Karlovac Hrnetić ulica, Karlovac D6, Cerovac Vukmanićki Trg kralja Petra Svačića, Karlovac Ulica Antuna Nemčića, Karlovac Ulica Braće Gojak, Karlovac Bašćinska cesta, Karlovac Ulica Stjepana Mihalića, Karlovac Trg bana Petra Zrinskog, Karlovac Ulica Vatroslava Župančića, Karlovac Ulica Andrije Štampara, Karlovac Brodarci ulica, Karlovac Ulica Frana Krste Frankopana, Karlovac Jakšići ulica, Karlovac Ulica Ante Starčevića, Karlovac Logorište ulica, Karlovac Ul. II, Karlovac Donja Švarča, Karlovac Ulica Doktor Vladka Mačeka, Karlovac Ulica Bartola Kašića, Karlovac Trg Milana Šufflaya, Karlovac Trg Matije Gupca, Karlovac Ulica Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Karlovac Ulica Tadije Smičiklasa, Karlovac Ulica Izidora Kršnjavoga, Karlovac Trg Alojzija Stepinca, Karlovac Ulica Matije Gupca, Karlovac Ulica Martina Gambona, Karlovac Ulica Grge Tuškana, Karlovac Kaštel ulica, Karlovac Mala Jelsa, Karlovac Ulica Celestina Medovića, Karlovac Marmontova aleja, Karlovac Ulica Novi Novaki, Karlovac Ulica Mirka Bogovića, Karlovac Senjska ulica, Karlovac Dubovac ulica, Karlovac Prilaz Većeslava Holjevca, Karlovac Ulica Donje Pokuplje, Karlovac Ulica Tina Ujevića, Karlovac