Karta Karlovca
Karlovac, Karlovačka županija, Hrvatska (45.4928973, 15.5552683)

 

 

Mjesta u gradu/općini Karlovac

U općinu Karlovac spadaju mjesta:
Banija Banska Selnica Banski Moravci Blatnica Pokupska Brežani Brezova Glava Brođani Cerovac Vukmanićki Donja Trebinja Donje Mekušje Donji Sjeničak Gornja Trebinja Gornje Stative Gornji Sjeničak Goršćaki Husje Ivančići Pokupski Ivanković Selo Ivošević Selo Kablar Karasi Knez Gorica Kobilić Pokupski Konjkovsko Koritinja Ladvenjak Lipje Luka Pokupska Mahićno Manjerovići Okić Popović Brdo Priselci Rečica Ribari Šebreki Šišljavić Skakavac Slunjska Selnica Slunjski Moravci Švarča Tušilović Tuškani Udbinja Utinja Vodostaj Vukmanić Vukoder Zadobarje Zamršje

Posljednje pretrage u općini Karlovac

Sarajevska ulica, Karlovac Ulica Stanka Vraza, Karlovac Ulica Vladka Mačeka, Karlovac Ulica Antuna Gustava Matoša, Karlovac Ulica Eugena Kvaternika, Karlovac Tičarnica ulica, Karlovac Jakšići ulica, Karlovac Ulica Vjekoslava Klaića, Karlovac Ulica Ljudevita Šestića, Karlovac Šetalište doktor Franje Tuđmana, Karlovac Ulica Ivana Meštrovića, Karlovac Ulica Danijela Grčića, Karlovac Ulica Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Karlovac Ulica Ivana Mažuranića, Karlovac Ulica Stjepana Mihalića, Karlovac Ulica Jurja Haulika, Karlovac Ulica Dragutina Domjanića, Karlovac Ulica I, Karlovac Kaštel ulica, Karlovac Ulica Bartola Kašića, Karlovac Ulica Frana Krste Frankopana, Karlovac Ulica V, Karlovac Trogirska ulica, Karlovac Dubovac ulica, Karlovac Ulica Jurja Križanića, Karlovac Jamadolska ulica, Karlovac Ulica Janka Matka, Karlovac Ulica Maksimilijana Vrhovca, Karlovac Ulica Matka Laginje, Karlovac Ulica Jana Masaryka, Karlovac Mala Švarča, Karlovac Skopska ulica, Karlovac Brodarci ulica, Karlovac Zagrad ulica, Karlovac Ulica kneza Branimira, Karlovac Ulica Josipa Račića, Karlovac Ulica kralja Zvonimira, Karlovac Mikšići ulica, Karlovac Trg bana Petra Zrinskog, Karlovac Ulica Petra Kružića, Karlovac Ulica Nikole Šebetića, Karlovac Zagrebačka ulica, Karlovac Ulica Hrvatske Bratske Zajednice, Karlovac Ulica Petra Preradovića, Karlovac Ulica Ivana Gundulića, Karlovac Seljani ulica, Karlovac Radnička ulica, Karlovac Tucibati ulica, Karlovac Ulica Frana Kurelca, Karlovac Ul. IX, Karlovac