Karta Karlovca
Karlovac, Karlovačka županija, Hrvatska (45.4928973, 15.5552683)

 

 

Mjesta u gradu/općini Karlovac

U općinu Karlovac spadaju mjesta:
Banija Banska Selnica Banski Moravci Blatnica Pokupska Brežani Brezova Glava Brođani Cerovac Vukmanićki Donja Trebinja Donje Mekušje Donji Sjeničak Gornja Trebinja Gornje Stative Gornji Sjeničak Goršćaki Husje Ivančići Pokupski Ivanković Selo Ivošević Selo Kablar Karasi Knez Gorica Kobilić Pokupski Konjkovsko Koritinja Ladvenjak Lipje Luka Pokupska Mahićno Manjerovići Okić Popović Brdo Priselci Rečica Ribari Šebreki Šišljavić Skakavac Slunjska Selnica Slunjski Moravci Švarča Tušilović Tuškani Udbinja Utinja Vodostaj Vukmanić Vukoder Zadobarje Zamršje

Posljednje pretrage u općini Karlovac

Ulica Dragutina Domjanića, Karlovac Brdo, Karlovac Prilaz Većeslava Holjevca, Karlovac Žorovica ulica, Karlovac D6, Karlovac Most V.Jelsa, Karlovac Ulica Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Karlovac Jakšići ulica, Karlovac D36, Zamršje Ulica Andrije Štampara, Karlovac Ulica Grgura Ninskog, Karlovac Svibanjska ulica, Karlovac Gradac ulica, Karlovac Luke ulica, Karlovac Ul. IV, Karlovac Ul. III, Karlovac Tucibati ulica, Karlovac Dubovac, Karlovac Radnička ulica, Karlovac Sarajevska ulica, Karlovac Ulica kralja Tomislava, Karlovac Plitvička ulica, Karlovac Ulica Vladka Mačeka, Karlovac Ulica Novi Novaki, Karlovac Ulica Nikole Tesle, Karlovac Tunel Sveti Marko, Gornje Stative Ulica Ivana Graha, Karlovac Mostanje ulica, Karlovac Ulica Đuke Bencetića, Karlovac Kamensko, Karlovac Trg Matije Gupca, Karlovac Ul. Mije Krešića, Karlovac Ulica Vjekoslava Klaića, Karlovac Ulica Jurja Haulika, Karlovac Ulica Maksimilijana Vrhovca, Karlovac Mokrice, Karlovac Kapelička ulica, Vodostaj Ulica Ivana Gundulića, Karlovac Ulica Velika Jelsa, Karlovac Ul. IX, Karlovac Koransko šetalište, Karlovac Ulica V, Karlovac Ul. Ljudevita Jonkea, Karlovac Gradišćanska ulica, Karlovac Trg bana Petra Zrinskog, Karlovac Kostanjevački put, Karlovac Ulica Vjekoslava Karasa, Karlovac Ulica Ivana Banjavčića, Karlovac Ul. Jurja Matije Šporera, Karlovac Ulica Matije Gupca, Karlovac