Karta Karlovca
Karlovac, Karlovačka županija, Hrvatska (45.4928973, 15.5552683)

 

 

Mjesta u gradu/općini Karlovac

U općinu Karlovac spadaju mjesta:
Banija Banska Selnica Banski Moravci Blatnica Pokupska Brežani Brezova Glava Brođani Cerovac Vukmanićki Donja Trebinja Donje Mekušje Donji Sjeničak Gornja Trebinja Gornje Stative Gornji Sjeničak Goršćaki Husje Ivančići Pokupski Ivanković Selo Ivošević Selo Kablar Karasi Knez Gorica Kobilić Pokupski Konjkovsko Koritinja Ladvenjak Lipje Luka Pokupska Mahićno Manjerovići Okić Popović Brdo Priselci Rečica Ribari Šebreki Šišljavić Skakavac Slunjska Selnica Slunjski Moravci Švarča Tušilović Tuškani Udbinja Utinja Vodostaj Vukmanić Vukoder Zadobarje Zamršje

Posljednje pretrage u općini Karlovac

Ulica Andrije Štampara, Karlovac Mostarska ulica, Karlovac Kostanjevački put, Karlovac Ulica Miroslava Krleže, Karlovac Gradac ulica, Karlovac Ulica Bruna Bušića, Karlovac Skakavac, Skakavac Ulica Stjepana Seljana, Karlovac Ulica Frana Krste Frankopana, Karlovac Mala Jelsa, Karlovac Ulica Bartola Kašića, Karlovac Senjska ulica, Karlovac Ulica Stjepana Radića, Karlovac Ulica Ivana Banjavčića, Karlovac Strmac ul., Karlovac Ulica Vladimira Nazora, Karlovac Riječka ulica, Karlovac Ulica Izidora Kršnjavoga, Karlovac Ulica Ivana Gundulića, Karlovac Naselje Gaza, Karlovac Ulica Milana Nemičića, Karlovac Donje Mrzlo Polje Mrežničko 178 Trg Josipa Broza Tita, Karlovac Ulica Donje Pokuplje, Karlovac Ulica Matice hrvatske, Karlovac Trg Matije Gupca, Karlovac Drežnik, Karlovac Dubovac ulica, Karlovac Trg Milana Šufflaya, Karlovac Ulica Gustava Krkleca, Karlovac Ulica Petra Preradovića, Karlovac Ulica Vatroslava Lisinskog, Karlovac Ulica Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Karlovac Ulica Jurja Haulika, Karlovac Ulica Pavla Rittera Vitezovića, Karlovac Sušačka ulica, Karlovac Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića, Karlovac Ulica Dragutina Domjanića, Karlovac Radnička ulica, Karlovac Ulica Nikole Tesle, Karlovac Ulica Maksimilijana Vrhovca, Karlovac Jelaši ulica, Karlovac Ulica Antuna Mihanovića, Karlovac Ulica Marina Držića, Karlovac Gradišćanska ulica, Karlovac Ul. Ljudevita Jonkea, Karlovac Rakovac ulica, Karlovac Trg Josipa Jurja Strossmayera, Karlovac Ulica kralja Tomislava, Karlovac Ulica Kovačić brdo, Karlovac