Karta Karlovca
Karlovac, Karlovačka županija, Hrvatska (45.4928973, 15.5552683)

 

 

Mjesta u gradu/općini Karlovac

U općinu Karlovac spadaju mjesta:
Banija Banska Selnica Banski Moravci Blatnica Pokupska Brežani Brezova Glava Brođani Cerovac Vukmanićki Donja Trebinja Donje Mekušje Donji Sjeničak Gornja Trebinja Gornje Stative Gornji Sjeničak Goršćaki Husje Ivančići Pokupski Ivanković Selo Ivošević Selo Kablar Karasi Knez Gorica Kobilić Pokupski Konjkovsko Koritinja Ladvenjak Lipje Luka Pokupska Mahićno Manjerovići Okić Popović Brdo Priselci Rečica Ribari Šebreki Šišljavić Skakavac Slunjska Selnica Slunjski Moravci Švarča Tušilović Tuškani Udbinja Utinja Vodostaj Vukmanić Vukoder Zadobarje Zamršje

Posljednje pretrage u općini Karlovac

Riječka ulica, Karlovac Trg Milana Šufflaya, Karlovac Ulica Ivana Gundulića, Karlovac Ulica Andrije Hebranga, Karlovac Ulica Nikole Tesle, Karlovac Mala Jelsa, Karlovac Trg Josipa Jurja Strossmayera, Karlovac Ulica kralja Tomislava, Karlovac Ulica Ivana Graha, Karlovac Dubovac ulica, Karlovac Gradišćanska ulica, Karlovac Ulica Dragutina Domjanića, Karlovac Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića, Karlovac Ulica Vatroslava Lisinskog, Karlovac Ul. IX, Karlovac D36, Zamršje Ulica Petra Preradovića, Karlovac Ulica Ljudevita Šestića, Karlovac Gornja Gaza, Karlovac Trg Matije Gupca, Karlovac Ulica Bartola Kašića, Karlovac Ulica Josipa Račića, Karlovac Ulica Vladka Mačeka, Karlovac Ulica Grge Tuškana, Karlovac Ulica Vatroslava Župančića, Karlovac Tičarnica ulica, Karlovac Ulica Andrije Štampara, Karlovac Ulica Frana Supila, Karlovac Struga ulica, Karlovac Ulica VI, Karlovac Kamensko, Karlovac Obala Vladimira Mažuranića, Karlovac Jelaši ulica, Karlovac Ulica Pavla Rittera Vitezovića, Karlovac Marmontova aleja, Karlovac Dubrovačka ulica, Karlovac Trg Josipa Broza Tita, Karlovac Hrnetić ulica, Karlovac Turanj, Karlovac Ulica Eugena Kvaternika, Karlovac Gornja Jelsa, Karlovac Brdo, Karlovac Ul. Donje Pokuplje Sarajevska ulica, Karlovac Ulica Frana Krste Frankopana, Karlovac Donje Mrzlo Polje Mrežničko 178 Logorište ulica, Karlovac Ulica Pavleka Miškine, Karlovac Dubovac, Karlovac Šetalište doktor Franje Tuđmana, Karlovac