Karta Karlovca
Karlovac, Karlovačka županija, Hrvatska (45.4928973, 15.5552683)

 

 

Mjesta u gradu/općini Karlovac

U općinu Karlovac spadaju mjesta:
Banija Banska Selnica Banski Moravci Blatnica Pokupska Brežani Brezova Glava Brođani Cerovac Vukmanićki Donja Trebinja Donje Mekušje Donji Sjeničak Gornja Trebinja Gornje Stative Gornji Sjeničak Goršćaki Husje Ivančići Pokupski Ivanković Selo Ivošević Selo Kablar Karasi Knez Gorica Kobilić Pokupski Konjkovsko Koritinja Ladvenjak Lipje Luka Pokupska Mahićno Manjerovići Okić Popović Brdo Priselci Rečica Ribari Šebreki Šišljavić Skakavac Slunjska Selnica Slunjski Moravci Švarča Tušilović Tuškani Udbinja Utinja Vodostaj Vukmanić Vukoder Zadobarje Zamršje

Posljednje pretrage u općini Karlovac

Trg Alojzija Stepinca, Karlovac Ulica Nikole Šebetića, Karlovac Ulica Petra Preradovića, Karlovac Ul. VIII, Karlovac Trg Hrvatskih branitelja, Karlovac Tunel Sv.Marko, Gornje Stative D6, Cerovac Vukmanićki Šetalište doktor Franje Tuđmana, Karlovac Ulica Matice hrvatske, Karlovac Senjska ulica, Karlovac Donja Švarča, Karlovac Ulica Nikole Tesle, Karlovac Dubovac, Karlovac Ulica Janka Draškovića, Karlovac Ulica Stanka Vraza, Karlovac Ulica Ivana Banjavčića, Karlovac Bunjevačka ul., Karlovac Sisačka ulica, Karlovac Gradac ulica, Karlovac Plitvička ulica, Karlovac Ulica Miroslava Krleže, Karlovac Ulica Vladimira Nazora, Karlovac Ulica Ivice Gojaka, Karlovac Kalinovac, Karlovac Ulica Ivana Mažuranića, Karlovac Mala Jelsa, Karlovac Ulica Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Karlovac Put L.P.104, Luka Pokupska Ul. Jurja Matije Šporera, Karlovac Ulica kralja Petra Krešimira IV, Karlovac Drežnik ulica, Karlovac Ulica Bogoslava Šuleka, Karlovac Ulica Frana Supila, Karlovac Ulica Vladimira Bogovića, Karlovac Ulica Milana Nemičića, Karlovac Splitska ulica, Karlovac Kalnička ul., Karlovac Seljani ulica, Karlovac Ulica Marina Držića, Karlovac Ul. Petra Filipca, Karlovac Ulica kralja Tomislava, Karlovac Trg Milana Šufflaya, Karlovac Ul. IV, Karlovac Ulica Eugena Kumičića, Karlovac Prilaz Većeslava Holjevca, Karlovac Bašćinska cesta, Karlovac Drežnik, Karlovac Mokrice, Karlovac Riječka ulica, Karlovac Ul. Turanjski Poloj, Karlovac