Karta Karlovca
Karlovac, Karlovačka županija, Hrvatska (45.4928973, 15.5552683)

 

 

Mjesta u gradu/općini Karlovac

U općinu Karlovac spadaju mjesta:
Banija Banska Selnica Banski Moravci Blatnica Pokupska Brežani Brezova Glava Brođani Cerovac Vukmanićki Donja Trebinja Donje Mekušje Donji Sjeničak Gornja Trebinja Gornje Stative Gornji Sjeničak Goršćaki Husje Ivančići Pokupski Ivanković Selo Kablar Karasi Knez Gorica Kobilić Pokupski Konjkovsko Koritinja Ladvenjak Lipje Luka Pokupska Mahićno Manjerovići Okić Popović Brdo Priselci Rečica Ribari Šebreki Šišljavić Skakavac Slunjska Selnica Slunjski Moravci Švarča Tušilović Tuškani Udbinja Utinja Vodostaj Vukmanić Vukoder Zadobarje Zamršje

Posljednje pretrage u općini Karlovac

Trg Milana Šufflaya, Karlovac Trg Matije Gupca, Karlovac Trg kralja Petra Svačića, Karlovac Ulica Ivana Graha, Karlovac Turanj ulica, Karlovac Trg Josipa Jurja Strossmayera, Karlovac Trg Josipa Broza Tita, Karlovac Goljaki Turanjski, Karlovac Trg bana Petra Zrinskog, Karlovac Ulica Velika Jelsa, Karlovac Kamensko, Karlovac Tičarnica ulica, Karlovac Ulica Miroslava Krleže, Karlovac Struga ulica, Karlovac Naselje Gaza, Karlovac Mala Jelsa, Karlovac Radnička ulica, Karlovac Luščić ulica, Karlovac Ulica Gornje Mekušje, Karlovac Ulica Ivice Gojaka, Karlovac Ulica Andrije Štampara, Karlovac Ulica Vjekoslava Klaića, Karlovac Skopska ulica, Karlovac Sarajevska ulica, Karlovac Ruta, Luka Pokupska Ulica Bogoslava Šuleka, Karlovac Ulica kralja Tomislava, Karlovac Rečička ulica, Karlovac Ulica Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Karlovac Rakovac ulica, Karlovac Zagrad, Karlovac Ulica Petra Preradovića, Karlovac Ulica Matice hrvatske, Karlovac Ulica Matka Laginje, Karlovac Ulica Grge Tuškana, Karlovac Primorska ulica, Karlovac Prilaz Većeslava Holjevca, Karlovac Dubovac ulica, Karlovac Svibanjska ulica, Karlovac Petrinjska ulica, Karlovac Ulica Jana Masaryka, Karlovac Ulica Jurja Križanića, Karlovac Naselje Marka Marulića, Karlovac Mostanje ulica, Karlovac Mikšići ulica, Karlovac Ulica Antuna Gustava Matoša, Karlovac Logorište ulica, Karlovac Mala Švarča, Karlovac Senjska ulica, Karlovac Luke ulica, Karlovac