Karta Karlovca
Karlovac, Karlovačka županija, Hrvatska (45.4928973, 15.5552683)

 

 

Mjesta u gradu/općini Karlovac

U općinu Karlovac spadaju mjesta:
Banija Banska Selnica Banski Moravci Blatnica Pokupska Brežani Brezova Glava Brođani Cerovac Vukmanićki Donja Trebinja Donje Mekušje Donji Sjeničak Gornja Trebinja Gornje Stative Gornji Sjeničak Goršćaki Husje Ivančići Pokupski Ivanković Selo Kablar Karasi Knez Gorica Kobilić Pokupski Konjkovsko Koritinja Ladvenjak Lipje Luka Pokupska Mahićno Manjerovići Okić Popović Brdo Priselci Rečica Ribari Šebreki Šišljavić Skakavac Slunjska Selnica Slunjski Moravci Švarča Tušilović Tuškani Udbinja Utinja Vodostaj Vukmanić Vukoder Zadobarje Zamršje

Posljednje pretrage u općini Karlovac

Ulica Vladimira Nazora, Karlovac Ulica kralja Zvonimira, Karlovac Naselje Marka Marulića, Karlovac Ulica Tina Ujevića, Karlovac Skakavac, Skakavac Ulica Ivana Gundulića, Karlovac Ulica Petra Preradovića, Karlovac Domobranska ulica, Karlovac Ulica Frana Supila, Karlovac Senjska ulica, Karlovac Prilaz Većeslava Holjevca, Karlovac Dubrovačka ulica, Karlovac Mokrice, Karlovac Ulica Antuna Mihanovića, Karlovac Ulica Donje Pokuplje, Karlovac Ulica Gornje Mekušje, Karlovac Trg bana Petra Zrinskog, Karlovac Trg Milana Šufflaya, Karlovac Ulica Antuna Gustava Matoša, Karlovac Ulica Antuna Nemčića, Karlovac Ulica Milana Nemičića, Karlovac Ulica Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Karlovac Mala Švarča, Karlovac Ulica Ivana Banjavčića, Karlovac Svibanjska ulica, Karlovac Ulica Nikole Šebetića, Karlovac Drežnik, Karlovac Logorište ulica, Karlovac Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića, Karlovac Ulica Matije Gupca, Karlovac Ulica Bartola Kašića, Karlovac Rečička ulica, Karlovac Ulica Jurja Haulika, Karlovac Trg Josipa Broza Tita, Karlovac Jelaši ulica, Karlovac Gradac ulica, Karlovac Ulica Maksimilijana Vrhovca, Karlovac Trg Matije Gupca, Karlovac Struga ulica, Karlovac Kamensko, Karlovac Ulica kralja Tomislava, Karlovac Skopska ulica, Karlovac Ulica Ante Starčevića, Karlovac Hrnetić ulica, Karlovac Ulica Miroslava Krleže, Karlovac Dubovac ulica, Karlovac Ulica Frana Krste Frankopana, Karlovac Primorska ulica, Karlovac Naselje Gaza, Karlovac Seljani ulica, Karlovac