Karta Petrinja
Petrinja, Sisačko-moslavačka županija, Hrvatska (45.4422535, 16.2768591)

 

 

Mjesta u gradu/općini Petrinja

U općinu Petrinja spadaju mjesta:
Begovići Bijelnik Blinja Brest Pokupski Cepeliš Čuntić Deanovići Dodoši Donja Bačuga Donja Budičina Donja Mlinoga Donja Pastuša Donje Mokrice Dragotinci Dumače Glinska Poljana Gora Gornja Bačuga Gornja Mlinoga Gornja Pastuša Gornje Mokrice Graberje Grabovac Banski Hrastovica Hrvatski Čuntić Jabukovac Jošavica Kraljevčani Križ Hrastovački Luščani Mačkovo Selo Mala Gorica Miočinovići Moščenica Moštanica Nebojan Nova Drenčina Novi Farkašić Novo Selište Pecki Prnjavor Čuntićki Sibić Slana Strašnik Stražbenica Taborište Tremušnjak Veliki Šušnjar Vratečko Župić

Posljednje pretrage u općini Petrinja

Ulica Mije Biljana, Petrinja Ulica Ivana Mažuranića, Petrinja Sajmište ulica, Petrinja Ulica Ivana Vončine, Petrinja Ulica Franje Miličića, Petrinja Duga ul., Petrinja Ulica Matije Antolca, Petrinja Ulica Ivana Trnskog, Petrinja Ulica Milana Miholjevića, Petrinja Ulica Frana Galovića, Petrinja Ulica Matije Mesića, Petrinja Most Brest, Petrinja Ulica Matije Gupca, Petrinja Ulica Otona Kučere, Petrinja Gromova ulica, Petrinja Ulica Josipa Nemeca, Petrinja Sisačka ulica odvojak III, Petrinja Ul. Ivana Janka Štromara, Petrinja Ulica Vladimira Nazora, Petrinja Slatinska ulica, Petrinja Ulica Blaženke Krnic, Petrinja Ulica Josipa Kozarca, Petrinja D37, Gora Slatina, Petrinja Obilaznica Petrinja, Mošćenica Ulica Radoslava Lopašića, Petrinja Ul. Milana Makanca desni odv., Petrinja Ul. Pavla Rittera Vitezovića, Petrinja Ul. Slavka Kolara Odv. II, Petrinja Ulica Josipa Runjanina, Petrinja Ulica Katarine Zrinske, Petrinja Ulica Matije Mrazovića, Petrinja Ul. Dragutina Benka, Petrinja Vinogradska ulica, Petrinja Zvornička ul., Petrinja Ulica Ive Maline, Petrinja Ulica Franje Šrama, Petrinja Ante Kovačića, Petrinja Ulica Augusta Šenoe, Petrinja Ulica Stjepana Radića, Petrinja Ulica Pavleka Miškine odvojak, Petrinja Ulica 6. kolovoza, Petrinja Trg Josipa Jurja Strossmayera, Petrinja Ajdovšćinska ulica, Petrinja Ulica Braće Radić, Moščenica Ulica Ivana Gundulića, Petrinja Hrvatski Čuntić, Hrvatski Čuntić Drenačka ulica, Petrinja Ulica Matije Antuna Reljkovića, Petrinja Ulica Andrije Petračića, Petrinja