Karta Petrinja
Petrinja, Sisačko-moslavačka županija, Hrvatska (45.4422535, 16.2768591)

 

 

Mjesta u gradu/općini Petrinja

U općinu Petrinja spadaju mjesta:
Begovići Bijelnik Blinja Brest Pokupski Cepeliš Čuntić Deanovići Dodoši Donja Bačuga Donja Budičina Donja Mlinoga Donja Pastuša Donje Mokrice Dragotinci Dumače Glinska Poljana Gora Gornja Bačuga Gornja Mlinoga Gornja Pastuša Gornje Mokrice Graberje Grabovac Banski Hrastovica Hrvatski Čuntić Jabukovac Jošavica Kraljevčani Križ Hrastovački Luščani Mačkovo Selo Mala Gorica Miočinovići Moščenica Moštanica Nebojan Nova Drenčina Novi Farkašić Novo Selište Pecki Prnjavor Čuntićki Sibić Slana Strašnik Stražbenica Taborište Tremušnjak Veliki Šušnjar Vratečko Župić

Posljednje pretrage u općini Petrinja

Ulica Vladimira Nazora, Petrinja Ul. Pavla Rittera Vitezovića, Petrinja Sisačka ulica, Petrinja Ulica Augusta Šenoe, Petrinja Ulica Mije Biljana, Petrinja Brezje, Petrinja Stjepana Pejakovića, Petrinja Ulica Krste Hegedušića, Petrinja Ulica Matije Antolca, Petrinja Vinogradska ulica, Petrinja Ul. Ive Andrića odv. III, Petrinja Hrvatski Čuntić, Hrvatski Čuntić Ulica Marcela Gorupa, Petrinja Ulica Franje Miličića, Petrinja Sajmište ulica, Petrinja Most Brest, Petrinja Šetalište Vatroslava Lisinskog, Petrinja Slatina, Petrinja Ulica Ivana Gundulića, Petrinja Ulica Matije Antuna Reljkovića, Petrinja Ulica Bana Josipa Jelačića, Moščenica Ulica Ruđera Boškovića, Petrinja Trg Matice Hrvatske, Petrinja Ulica Matije Jandrića, Petrinja Ulica Matije Gupca, Petrinja D37, Gora Ulica Andrije Petračića, Petrinja Ulica Petra Zrinskog, Petrinja Vatrogasna ulica, Petrinja Ul. Mate Bučara, Petrinja D37, Moščenica Drenačka ulica, Petrinja Ulica Josipa Runjanina, Petrinja Ulica Milana Makanca, Petrinja Ulica Ivana Meštrovića, Petrinja D30, Taborište Sisačka ulica odvojak III, Petrinja Ulica Franje Šrama, Petrinja Trg Josipa Jurja Strossmayera, Petrinja Ul. Franje Kuhača, Petrinja Ulica Milke Trnine, Petrinja Slatine odvojak, Petrinja Ulica Mate Filjaka, Petrinja Ulica Radoslava Lopašića, Petrinja Ulica Braće Hanžek, Petrinja Ul. Ive Andrića odv. I, Petrinja Ulica Josipa Nemeca, Petrinja Unska ulica, Petrinja Brezje ulica, Petrinja Ul. Zeleni brijeg, Petrinja