Vrhovni sud Republike Hrvatske, Trg Nikole Šubića Zrinskog 3, Zagreb