PREKRŠAJNI SUD U SESVETAMA, Trg Dragutina Domjanića 6, Sesvete