Osnovna škola Podmurvice Rijeka, Podmurvice 6, Rijeka