Osnovna škola Ivana Mažuranića, Javorinska ulica 1, Zagreb