OPĆINSKI SUD U DUGOM SELU, Zagrebačka ulica 55, Dugo Selo