NOVOAPOSTOLSKA CRKVA, Ulica Ivana Matetića Ronjgova 1, Zadar