Ministarstvo financija - Porezna uprava, Koprivnica