Klinički bolnički centar Split - Firule - klinika za neurologiju, Split