KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR REBRO, Kišpatićeva ulica 12, Zagreb