Klinička bolnica Osijek, Ulica Josipa Huttlera 4, Osijek