Klinička bolnica Dubrava, Avenija Gojka Šuška 6, Zagreb