Županijska bolnica Čakovec Hitna pomoć, Ulica Ivana Gorana Kovačića 1E, Čakovec