Šikići, Urati 31, Pula
Pula, Hrvatska (44.8579461, 13.8996577)