Studentski centar Osijek, Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Osijek




Studentski centar Osijek, Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Osijek, Osijek, Osječko-baranjska županija, Hrvatska (45.5561314, 18.6944025)